FANDOM


Pogrzeb Bary – wirtualna prezentacja dodatkowych wspomnień genetycznych Arna Doriana, odtworzona przez użytkownika Helixa w 2014 roku przy pomocy Helixa.

Opis Edytuj

Arno przychodzi do klubu towarzyskiego w dzielnicy La Bièvre, by przyjąć zlecenie od rady asasynów.

Przebieg Edytuj

Arno czyta notkę od bractwa.

„Osłaniaj kondukt pogrzebowy Josepha Bary.”
―treść notki

Po przeczytaniu wiadomości Arno dociera do informatora.

  • Woźnica: Gdzie reszta ludzi?
  • Strażnik: Zabici w zasadzce!
  • Woźnica: Niech to szlag! Próbujemy dostarczyć zwłoki Josepha Bary do Panteonu, ale jacyś cholerni rojaliści chcą nas powstrzymać.
  • Arno: Pomogę wam się bronić.
  • Woźnica: Tłumy ludzi chcą oddać cześć temu chłopakowi. To bohater rewolucji. Musimy zdążyć na ceremonię. Ruszajmy!

Arno osłania kondukt pogrzebowy, aż ten dotrze do Panteonu. W jego pobliżu do asasyna podchodzi pewien oficer.

  • Oficer: Dziękuję ci, obywatelu, że stanąłeś w obronie pamięci tego młodego bohatera Francji.

Oficer wszedł na podium i rozpoczął przemowę do tłumu.

  • Oficer: Skoro szczątki Josepha Bary są na miejscu, możemy zaczynać. Choć Joseph Bara był niemal jeszcze dzieckiem, bohatersko służył rewolucji w Wandei. Gdy rojaliści zażądali, by oddał im swego konia, odmówił! I za to go zamordowali. Wierny ludowi Francji, swym ostatnim tchem Bara krzyczał: „Niech żyje Republika”! Zgadzam się z Robespierrem, który mawia, że „tylko Francja ma trzynastoletnich bohaterów”!

Po przemowie z tłumu wyłoniło się kilku rojalistów. Oddziały rewolucyjne z pomocą Arna pokonały ich, a następnie asasyn odszedł z miejsca ceremonii.

Konkluzja Edytuj

Arno pomyślnie ochronił ceremonię pogrzebu Josepha Bary. Ponadto rejon Panteon został wyzwolony.