FANDOM


Spadone – broń biała, występująca w Assassin's Creed: Brotherhood.

Assassin's Creed: Brotherhood Edytuj

Spadone jest przyzwoitym mieczem dwuręcznym, dostępnym do kupienia u kowala w Rzymie. Posiada mocne, proste ostrze, oburęczną rękojeść i jelec spłaszczony w dół.

Koszt kupna spadone wynosi dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt florenów.