FANDOM


Obelisk Teodozjusza – obiekt w Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations Edytuj

Jest to okazały obelisk z ciosanego kamienia stojący w konstantynopolitańskim Hipodromie. Wzniesiono go w Egipcie za czasów faraona Totmesa III. W 367 roku cesarz Bizancjum Konstantyn II zagrabił go i przewiózł do Aleksandrii, gdzie stał czterdzieści lat, a potem cesarz Teodozjusz nakazał przenieść go ponownie, tym razem do Konstantynopola, gdzie ustawiono go na bogatym cokole.