FANDOM


Mury celne – lokacja w Assassin's Creed: Unity, mury otaczające Franciadę.

Assassin's Creed: Unity Edytuj

Historia Edytuj

Mury te powstały w celu ułatwienia opodatkowania sprowadzanych do miasta towarów. Mury składają się z 11 wież i dwóch bram. Stanowiły one jedyną drogę do miasta. Budowla ta przetrwała do czasów rewolucji francuskiej, choć była już wtedy w opłakanym stanie. Mury znajdują się na północy Franciady i rozciągają się od bazyliki aż do cmentarza.

W grze Edytuj

Na terenie murów znajduje się kilka skrzyń oraz bikorn Napoleona. W 1794 roku drogą tą dostał się do miasta konwój pogrzebowy, który ochraniał Arno Dorian. Tą samą drogą tylko, że inną bramą opuścił on miasto. Mury stanowią też przeszkodę uniemożliwiającą Arnu opuszczenie Franciady.

Jedna z wież jest też miejscem rozpoczęcia jednej z zagadek Sugera.