FANDOM


Anabasis Alexandri – książka opisujaca kampanie Aleksandra Wielkiego, uważana zarazem za najważniejsze o nich źródło. Arrian z Nikodemii rozmawiał z wieloma osobami, które znały Aleksandra, np.: bratankiem Arystotelesa (Arystoteles uczył Aleksandra w młodości). Miał też biografię Aleksandra napisaną przez Ptolemeusza, będącym jednym z jego czołowych generałów. Przedstawiono w niej tylko kampanie wojskowe, bowiem nie ma tam wielu informacji o życiu prywatnym lub politycznym wielkiego władcy Macedonii.

Jest ona księgą występująca w grze Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations Edytuj

Anabasis Alexandri można nabyć po dotarciu do sekwencji piątej w składzie księgarskim za 27,600 akçe w Konstantynopolu. Po zakupie, Ezio może je przestudiować w kryjówce asasynów w Galacie.

Treść przytoczona w grze Edytuj

"Jedyna wyczerpująca kronika kampanii wojennych Aleksandra Wielkiego, nosząca tytuł "Wyprawy Aleksandra", jest właściwie zbiorem informacji zaczerpniętych z wcześniejszych źródeł, które w większości utonęły już w pomroce dziejów."